Lucemburk

Lucemburk je hlavním městem Lucemburského velkovévodství, což je ministát hraničící s Belgií, Německem a Francií.

Návštěvu Lucemburku můžete pojmout jako příjemnou odpolední zastávku při cestě z/na dovolenou. Ať už se tedy vracíte třeba z Francie, nebo Belgie, můžete navštívit cestou toto hlavní město. Prohlídku zvládnete během pár hodin, nebo zde může zůstat třeba i několik dní.

Lucemburk
Lucemburk

Co navštívit

Lucemburk se rozkládá na skalnaté krajině nad soutokem dvou řek Alzette a Pétrusse. Díky své poloze tak přináší svým návštěvníkům krásné scenérie. Město bylo založeno v 10. století, kdy byl vybudován na skalách hrad. Ten byl ovšem později stržen a nahrazen novou pevností se sítí podzemních chodeb o délce 23 km. Část chodeb lze dodnes navštívit. Lucemburk je spjat s Janem Lucemburským, který se zde narodil a část života zde také působil.

Velkovévodský palác

Palác byl postaven na místě původní radnice, dnes slouží jako oficiální sídlo lucemburského velkovévody. Zde se odehrává mnoho oficiálních státních ceremonií a audiencí. Během letních měsíců je možná prohlídka interiérů s průvodcem.

Velkovévodský palác, Lucemburk.
Velkovévodský palác, Lucemburk.

Guillaume II

Place Guillaume II je hlavním náměstím Lucemburku. Pojmenováno je po jednom z lucemburských panovníků, jehož sochu zde rozhodně neminete. Na náměstí se také nachází radnice z 19. století. Každou středu a sobotu se zde konají trhy.

Nedaleko od náměstí Guillaume II naleznete náměstí Jana Palacha a jeho pamětní desku na jedné z budov. Deska připomíná protest českého studenta Palacha proti okupaci.

Podzemní chodby

Lucemburk byl v minulosti protkán 23 km dlouhými podzemními chodbami. Část je jich dodnes zachována a je možné je navštívit. Přístupné jsou Kasematy Bock a Kasematy Pétrusse.

Navštívit můžete tak starobylé městské hradby, které jsou volně přístupné.

Městské hradby, Lucemburk.

Katedrála Panny Marie Notre-Dame

Původně jezuitský kostel pocházející ze 17. století. Uvnitř naleznete tribunu vyhrazenou panovnické rodině, sochu Panny Marie a hrobku současných velkovévodů. V kryptě pak můžete vidět náhrobek českého krále Jana Lucemburského.

Pont Adolphe

Nejznámější most přes řeku Pétrusse postavený počátkem 20. století. Z mostu se vám naskytne hezký pohled dolů do kaňonu řeky a na staré město.

Další

Dále můžete navštívit pevnost Thüngen, která slouží dnes jako muzeum a zároveň nabízí hezké pohledy na staré město, nebo kostel Église Saint-Jean, a opatství Neumünster, které slouží jako místo ke konání kulturních akcí. Zavítat můžete i do místních parků, kde si můžete po návštěvě města příjemně odpočinout. Nebo navštivte moderní čtvrť Kirchberg, kde sídlí většina institucí Evropské unie a nachází se zde obrovské kongresové centrum.

Église Saint-Jean, Lucemburk.
Église Saint-Jean, opatství Neumünster, Lucemburk.
Lucemburk
Lucemburk